?

Log in

Ik ben mijn livejournal ZAT! Ik wil een nieuwe. Ik weet zelfs de… - You_called me strong, you called me weak.. [entries|archive|friends|userinfo]
Biene

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 19th, 2008|02:52 pm]
Biene
[Current Location |Mn eigen bureau met mn eigen laptop :D]
[ |nervousnervous]
[ |Acda en de Munnik - Die man zijn.]

Ik ben mijn livejournal ZAT!
Ik wil een nieuwe. Ik weet zelfs de naam al. En hij is vrij. Maar hoe ik eraan kom snap ik niet :(
Ik moet hem kopen ofzo. Whatever dat is te moeilijk voor mij dus tot ik erachter kom ga ik hier maar weer eens wat kalken.

We hebben geen vlaggestok. Stom rothuis (als mn ouders nou niet gescheiden waren blablabla). Anyway, mn tas kan dus ook niet buiten hangen! MAAR HET ZOU WELMOGEN WANT IK BEN GESLAAAAGGDDD!!!
En mijn lijst ziet er ongeveer zo uit: 7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. (en een zes die ik herkanst heb, en een 6,45grrr, en een paar achten en een negen maar dat zijn allemaal vakken uit de vierde ofzo)
ANYWAY BIENE HEEFT EEN VWO PAPIERTJE!!!!
En daarom kreeg ik een laptop en nu ben ik de hele dag

+ hyves + de Sims + braintraining + online shoppen + kansloze-mailtjes sturen!
.

aan het doen!
Tussen het soliciteren door dan natuurlijk ;)
Maar als het goed is heb ik na vanmiddag om 4uur een job. 39 uur per week 7euro per uur.
Yeah zo kom ik wel in Indonesië! :)
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: frille
2009-02-28 05:22 pm (UTC)
kijk ook eens op de nieuwe tekoop comm, join 'm via deze link! ;)Ik ga deze comment weer verwijderen voor ik het met iemand aan de stok krijg ;)
(Reply) (Thread)